Les podkastepisoden

Tenk godt

SyktFrisk episode 9

Er det mulig å få orden i tankekaos og bekymringer slik at de ikke tapper oss for energi?

Tone Skaali er medisinsk ansvarlig for podkasten SyktFrisk. Hun jobber som seksjonsoverlege ved Oslo Universtitetssykehus og er psykiater.

Når sykdom blir en del av livet, blir ofte tankene våre mer påtrengende og mange opplever at sykdommen setter i sving tanker og følelser som kan være vanskelige å håndtere, sier Tone Skaali.

Du kan ikke bare bestemme deg for å tenke og føle noe helt annet enn du gjør, men du kan skape en god grobunn for at de negative tankene og vonde følelsene ikke tar all din oppmerksomhet. Du kan jobbe for at tanken på sykdommen ikke skal ta alt fokus, og at den friske delen av deg kommer mer i forgrunnen.

Ved hjelp av ulike kognitive mestringsverktøy kan du jobbe med å bli klar over og endre negative tankemønster. På den måten vil du kunne oppleve fysisk og mental mestring.

Kognitiv handler om det i deg selv som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre.


Å tenke godt handler ikke om å tenke positivt
Det må være plass til både positive og negative tanker i deg. Men du kan trene på å bli mer bevisst på den måten du tenker på, og du kan trene på hvordan du forholder deg til tankene. Jo mer du trener, desto bedre blir du. I den kognitive modellen som vi kaller «den kognitive diamant»,  jobber vi med å bli bevisst på at tanker, følelser, handlinger og kroppsfornemmelser påvirker hverandre gjensidig og danner mønster og reflekterer hverandre – som i en diamant. Ved å trene på vår indre dialog og stille spørsmålstegn ved gyldigheten til negative tankene, kan de vonde følelsene slippe taket og handlingene våre bli mer hensiktsmessige.

Å øve seg på å tenke godt,  slik vi har beskrevet her og snakker om i episoden, kan hjelpe deg med å finne økt ro, frigjøre energi, gi deg lindring og økt motivasjon.

 

Les mer:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/www.kognitiv.no

Litteratur:
Berge T. og Fjerstad E., Lev godt med sykdom, Gyldendal Akademiske. Berge T og Repål A., Lykketyvene, Aschehoug selvutvikling

Er det mulig å få orden i tankekaos og bekymringer slik at de ikke tapper oss for energi? Psykiater Tone Skaali gir gode tips til hvordan vi kan øve oss i å tenke godt, og dermed få det bedre. Lytt til episoden Tenk godt!

Kognitiv handler om det i deg som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre.