Hvorfor lytte til SyktFrisk?

SyktFrisk er kunnskapsbasert.

I episodene kan du lytte til kvalitetssikret helseinformasjon formidlet av fageksperter i sykehusene. Du møter også pasienter og pårørende som deler sine erfaringer om sykdom og mestring. 

 

Gutt med hodetelefoner smiler og peker mot øret

Her kan du få tips og råd til hvordan du kan hjelpe deg selv til å ha en best mulig hverdag selv om du har fått en sykdom.

 

Det fine med å få helseinformasjon gjennom podkast er at du kan lytte når du føler deg klar for det, og du kan høre om igjen om det trengs.

 

Her finner du også tips til hvor du kan lese mer om ulike temaer innen helse og hvor du kan henvende deg dersom du trenger hjelp. 

 

Hva betyr kunnskapsbasert?

At noe er kunnskapsbasert betyr at innholdet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov.

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger altså til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten.

 

Hvem lager podkasten?

Podkasten er utviklet av Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus HF. I dag samarbeider vi også med Lovisenberg diakonale sykehus, og andre sykehus i Helse Sør-Øst er med å lage episoder om ulike diagnoser.

 

Les mer om oss