Hvorfor lytte til SyktFrisk?

SyktFrisk er kunnskapsbasert

I podkasten SyktFrisk finner du kvalitetssikret helseinformasjon formidlet av fageksperter i sykehusene. Du møter også pasienter og pårørende som deler sine erfaringer om sykdom og mestring. 

 

Gutt med hodetelefoner smiler og peker mot øret

 

Her kan du få tips og råd til hvordan du kan hjelpe deg selv til å ha en best mulig hverdag selv om du har fått en sykdom.

 

Det fine med å få helseinformasjon gjennom podkast er at du kan lytte når du føler deg klar for det, og du kan høre om igjen om det trengs.

 

Her finner du også tips til hvor du kan lese mer om ulike temaer innen helse og hvor du kan henvende deg dersom du trenger hjelp. 

 

Podkasten er utviklet av Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus HF.