SyktFrisk

Alle episoder sortert etter sesonger

En podkast for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Målet er økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende. Episodene bygger på kvalitetssikret helseinformasjon og fokuserer på mestring.

Demens del 1 - pasienten

Da Ingebrigt Steen Jensen fikk påvist demens, eller Alzheimer, bestemte han seg for å skrive bok om det. Han har en stemme det er verd å lytte til.

Hør ham i samtale med sin lege Peter Bekkus-Wetterberg om hvordan han opplevde å få diagnosen, hvordan de fant det ut og hvordan han mestrer hverdagen. Legen forklarer også hva som skjer i hjernen når noen får demens og hvilken utredning som gjøres for å påvise demens.

Demens del 2 - pårørende

Thea Hestnes Jensen som er datter av Ingebrigt Steen Jensen, forteller ærlig og sterkt om hvordan det er å ha en far med demens og hva hun gjør annerledes nå enn før for å gripe hverdagene. Overlege ved hukommelsesklinkken i Oslo universitetssykehus  Peter Bekkhus-Wetterberg understreker pårørendes betydning for pasienter med demens.

Hva kan sykehuspresten hjelpe deg med?

Når du blir alvorlig syk, opplever tap og er i sorg, eller befinner deg i en krise, kan det være godt å snakke med en som har tid til å lytte og som vil være tilstede i en krevende livssituasjon. 

Møt to av sykehusprestene ved OUS, Bendik Baasland og Ole Andreas Holen. Ifølge dem er samtale et av sykehusprestens viktigste arbeidsredskap. I samtale med Linda Schade Andersen.

Diabetes type 1

Det er pasienter som har stilt spørsmålene i disse to episodene:

Hva er siste nytt innen behandling av diabetes type 1? Kan vi få vite mer om seksualitet og diabetes, og er det egentlig lurt å bli gravid? Og hvordan få kontroll på blodsukkeret? Hva må jeg tenke på når jeg skal trene, kan jeg reise og hva med overgangsalderen. Er det lurt å være åpen om sykdommen?

Endometriose - Hva er det?

Endometriose er en kronisk betennelsestilstand som rammer én av ti kvinner.

De vanligste symptomene er kraftige smerter ved menstruasjon, men de rammede kan ha svært ulike symptomer, og mange går lenge før de får en diagnose.

Hør Martine Røsten Aune og overlege Guri Majak ved Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus forklare nærmere hva endometriose er og hvordan man behandler det. I samtale med Linda Schade Andersen.

Hvordan takle en hverdag med endometriose

Endometriose er en kronisk betennelsestilstand som rammer én av ti kvinner.

For Martine Røsten Aune tok det syv år å få en diagnose.

Hør Martines historie og hvordan hun har lært seg å takle en hverdag med endometriose. I samtale med overlege Guri Majak ved Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus og Linda Schade Andersen.

Gruppeterapi

Gruppeterapi kan høres skummelt ut, og det er jo ikke så rart. Vi blir jo sårbare når vi skal åpne oss for andre. Men så vet vi at det kan være veldig bra.

Lytt til Åse-Line Balterzen og psykologspesialist Tone Normann-Eide, som er enhetsleder ved gruppeterapienheten ved Nydalen DPS, i samtale med Linda Schade Andersen, om hva gruppeterapi er og hvorfor denne terapiformen kan være nyttig for deg.

Å være pårørende til personer med avhengighetslidelser

Å være pårørende til personer med rus- og avhengighetslidelser kan være veldig krevende.

Hør generalsekretær i pårørendeorganisasjonen Ivareta, Michael Lindholm, og lege og medisinskfaglig rådgiver ved Avdeling for rus og avhengighet, OUS, Asle Enger, i samtale med Linda Schade Andersen, om hvordan man som pårørende kan hjelpe både den som har et avhengighetsproblem og seg selv, på best mulig måte.

Healthcare services for everyone

When we are sick and need treatment from the healthcare services, it's normal to be scared or unsure, and it can be difficult to understand everything. Not speaking Norwegian or not knowing how the healthcare system in Norway works can make things even harder. In this episode, we share information that can be useful for hospital patients who are not from Norway, or have a different language, cultural or religious background.

In this podcast you'll meet Azra Feraget, nurse at Helseforum for kvinner (Health Forum for Women), and Lixian Cheng, special adviser at the Oslo University Hospital, in conversation with Linda Schade Andersen, about how Norwegian hospitals facilitate equitable health services.

Helsetjenester for alle

Når vi blir syke og trenger behandling i helsevesenet er det helt vanlig å bli redd eller usikker, og ikke forstå all informasjonen man får. Hvordan er det når man i tillegg har en flerkulturell bakgrunn eller ikke har norsk som morsmål? I denne episoden deler vi informasjon som er nyttig for minoritetsspråklige pasienter og pårørende.

Hør sykepleier i Helseforum for kvinner, Azra Feraget, og spesialrådgiver i Oslo universitetssykehus, Lixian Cheng, i samtale med Linda Schade Andersen, om hvordan norske sykehus legger til rette for likeverdige helsetjenester.

Ung med diabetes type 1

Oscar Stenersen og Oliver Hennie har begge hatt diabetes type 1 mer enn halve livet, de fikk sykdommen for 10 år siden da de var 8 og 9 år gamle.

Hvordan er det å vokse opp med en kronisk sykdom du skal ha hele livet?

Hør guttene dele erfaringer i samtale med sykepleier Cecilie Tjøstolvsen fra Sørlandet sykehus Arendal og Anette Strømsbo Gjørv.

Denne podkastepisoden ble publisert på verdensdagen for diabetes den 14. november.

Vi trenger hverandre. Løft blikket

Hør professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, i samtale med representanter i brukerrådet ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, Tove Linn Holte og Bjarte Vandvik, om viktigheten av å se hverandre og å møtes, for å bekjempe ensomhet og utenforskap.

Episoden er laget i samarbeid med Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS, i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2022. 

Finn frem

Hvordan kan du vite om helseinformasjonen du finner på internett er trygg og til å stole på?

Linda Schade Andersen og Stine Bang Pedersen fra Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo Universitetssykehus forteller deg hva du kan se etter for å avgjøre om informasjonen du har funnet er trygg.  Vi deler også en liste over trygge, kvalitetssikrede nettsteder du kan stole på.

CFS/ME del 1

Hva er CFS/ME og hva kan vi gjøre for barn og ungdom som får denne sykdommen som det ikke finnes biomarkører for?

Lytt til en ung pasient, en lege og en ergoterapeut som forteller.

Episoden er laget spesielt for foreldre med barn eller ungdom som får CFS/ME.

CFS/ME del 2

Odin forteller om 4 år med CFS/ME

Hva var det som hjalp han gjennom sykdom og behandling?
Hvordan har han klart skolegangen? Hvilken kunnskap fikk han som han klarte å ta i bruk?

Odin fikk CFS/ME da han var 14 år, men nå i dag er han 19 år og frisk.

Omsorgsperson i avansert hjemmesykehus

Hva vil det si å være omsorgsperson i AHS?
Hvilke krav stilles det, og hvordan forbereder man seg til oppgaven?

Du møter Anne Sterri Harestad, som var omsorgsperson for sønnen Sigurd i hjemmesykehus, overlege Geir Tjønnfjord, som har vært med å starte opp pilotprosjektet med avansert hjemmesykehus, og Madeleine Tank-Nielsen, som er sykepleier i avansert hjemmesykehus.

Avansert hjemmesykehus

Hva er avansert hjemmesykehus? Hvordan er det å være pasient i avansert hjemmesykehus? Er det trygt?

Kristin Eivindvik fikk behandling for blodkreft i sitt eget hjem. Kristin Lien Selvaag er ansatt ved OUS/Rikshospitalet for å videreutvikle tilbudet om avansert hjemmesykehus. I samtale med Linda Schade Andersen gir de en innføring i hva avansert hjemmesykehus er.

 

Testikkelkreft

Hvilke spørsmål melder seg når man får testikkelkreft? Hvordan kan man ivareta seg selv på best mulig måte under og etter behandling?

Du møter overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus, Helene Negaard, og legene Astrid Berild og André Indseth Korneliussen fra samme avdeling. Episoden er laget basert på intervjuer av pasienter med testikkelkreft med spredning og deres pårørende.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse - hva er det, og hvordan kan man leve med diagnosen?

Det er svingningene i lidelsen det kan være mulig å dempe for å forebygge sykdomsepisoder.  Nina Emilie Ørbech har sett at det er mulig. Psykologspesialist Dag Vegard Skjelstad har tatt doktorgrad om bipolar lidelse, og Kari Lund har gitt opplæring til pasienter og pårørende i en årrekke.  Møt alle tre i episoden bipolar lidelse.

Se meg

Hvordan kan vi ta vare på barna når nærpersoner blir syke og dør? 

Anne Vada er mor til to barn som hadde en far. For 6 år siden fikk han kreft og døde. Trude Aamotsmo er sykepleier og foretakskoordinator for "barn som pårørende" i Oslo Universitetssykehus. Du kan møte Anne og Trude i denne episoden vi har kalt "Se meg".

Oss også

Hvordan er det å være pårørende og hvordan kan vi stå opp for oss selv, vi som er pårørende? Hvordan kan vi gi støtte til pårørende, vi som er helsepersonell?

Lytt til Torills Knutsen Øy sin sterke historie og hør hva forsker Una Stenbergs forskning sier om pårørende.

Hva er helsekompetanse?

Hva er helsekompetanse?

Overlege Wasim Zahid hjelper oss å forstå hva begrepet helsekompetanse betyr og hva det handler om. Hvordan kan vi finne trygg helseinformasjon, forstå og anvende den? Hva kan vi forvente av helsepersonell og hva må vi gjøre selv?
I samtale med Anette Strømsbo Gjørv i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Oppmerksomt nærvær

Hva er oppmerksomt nærvær og hvordan kan vi øve?


Kjersti Tveten, sykepleier og mindfulnessinstruktør og Linda Schade Andersen, bibliotekar forklarer oss dette, og Kjersti inviterer deg til å gjøre en øvelse her og nå!

Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg – et viktig spørsmål å stille når vi blir syke.

Da Jan Schwencke fikk hjerneslag, ble helt andre ting enn før viktige. Han har bevist at han kan meste livet «når hodet halter». I samtale med Anette Eie deler han sine erfaringer.

Hva skal vi spise når vi blir syke?

Hvordan vi kan ta gode kostholdsvalg og vekke sunn matglede? 

I samtale med kreftsykepleier Kjersti Tveten deler professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Rune Blomhoff, siste nytt innen forskning på matens betydning ved sykdom.

Les godt

Kan litteratur styrke helsa?

Skjønnlitteratur kan være bra for oss når vi har helseutfordringer. I denne episoden møter vi professor i litteratur Thor Magnus Tangerås i samtale med bibliotekar ved Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende på Ullevål sykehus, Linda Schade Andersen. Tangerås er ansatt ved Høyskolen Kristiania og har skrevet doktorgrad om litteratur som forandrer liv.

Å lese alene eller lese sammen med andre, litteraturen kan ha en slik stor kraft.

Jeg beveger meg godt

Hva betyr bevegelse og aktivitet for oss når vi bli syke?

Anniken Hagen deler erfaringer fra sin hverdag med kreft og hvordan hun fikk til å trene. Hennes erfaring er at det er godt for både kropp og sinn å være fysisk aktiv, også når du er syk.

Beveg deg godt

Beveg deg godt

Hvordan kan vi trene når vi er syke?

Alle vet at det er viktig å trene, selv om vi ikke alltid er like flinke til å gjøre det. Men hva skjer når vi blir syke? Kan vi trene da, og hvordan gjør vi det? Eller kan det være farlig?

Spesialfysioterapeut Ingvild Amundsen svarer på spørsmål fra Kjersti Tveten om trening og sykdom.

Godt samvalg

Godt samvalg

Hva er egentlig samvalg og hva betyr det for meg som pasient?

Kim Fangen, pasient deler erfaringer i samtale med forsker på samvalg Simone Kienlin og spesialrådgiver i pasient og pårørendeopplæring Anette Eie. 

Få orden

Få orden

Hvordan kan  pasienter og pårørende få orden i både praktisk og følelsesmessig kaos når sykdom rammer? Sykehussosionom Marthe Fjeldsrud kan du møte i podkastepisoden «Få orden».

Tenk godt

Tenk godt

Er det mulig å få orden i tankekaos og bekymringer slik at de ikke tapper oss for energi? Psykiater Tone Skaali gir gode tips til hvordan vi kan øve oss i å tenke godt, og dermed få det bedre.