Les om og lytt til

Helsetjenester for alle

SyktFrisk episode 24
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til sykepleier i Helseforum for kvinner, Azra Feraget, og spesialrådgiver i Oslo universitetssykehus, Lixian Cheng, i samtale med Linda Schade Andersen, om hvordan norske sykehus legger til rette for likeverdige helsetjenester.

Publisert 20. desember 2022 | Faglig ansvarlig spesialrådgiver Lixian Cheng, Oslo universitetssykehus | Medisinskfaglig ansvarlig Mikkel Høiberg, endokrionlog, Sørlandet sykehus

Alle pasienter har rett til å medvirke i egen behandling og få informasjon om egen helse og behandling. Dette kan være ekstra utfordrende hvis man ikke kan norsk eller ikke er godt kjent med hvordan det norske helsesystemet fungerer. Denne podkastepisoden tar opp temaer som kan være nyttig å vite for pasienter med ulik språklig, kulturell eller religiøs bakgrunn når de er på norske sykehus. Episoden er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Informasjon er ikke gitt før den er forstått

Det er helt normalt å bli redd og usikker når man blir syk og må få behandling i helsevesenet. Fordi man er i en stresset situasjon og fordi medisinsk språk kan være vanskelig, er det vanlig å ikke forstå alt som skjer. Dersom man i tillegg ikke har norsk som morsmål, kan det bli ekstra utfordrende å forstå informasjonen som blir gitt.

Helsepersonell ønsker gjerne at du spør hvis det er noe du er usikker på eller trenger en forklaring på. God kommunikasjon skaper trygghet, og ofte trenger vi rett og slett å få informasjonen gjentatt. Dette gjelder alle pasienter, også de med norsk som morsmål. Det er veldig viktig for både deg og helsepersonell at du forstår informasjonen, slik at du får tatt medisiner som du skal og forstår hva du skal gjøre etter at du er skrevet ut fra sykehuset.

 

Sykehus tilbyr tolk hvis du trenger det

Alle har rett til å få informasjon om egen helse og behandling på et språk som de forstår. Det vil si at sykehuset ordner tolk hvis du trenger det  for å kommunisere med helsepersonell. Du kan også få tolk selv om du snakker og forstår norsk greit i hverdagen, men har utfordringer med den norsken som brukes om helse og sykdom, som kan være veldig komplisert. Noen ganger har man behov for å si ting på eget språk, kanskje fordi man mangler ordforrådet til å uttrykke seg nøyaktig eller sette ord på egne følelser og ønsker. Det er helsepersonells ansvar å bestille tolk hvis du trenger det, og det er sykehuset som skal betale for det. Si fra til helsepersonell hvis du trenger tolk eller er pårørende til en pasient som trenger tolk. Pårørende kan også få tolk hvis de har behov for det.

Venner og familie skal som hovedregel ikke brukes som tolk. Venner og familie skal være støttepersoner for deg som pasient, og skal slippe ekstra stress med å tolke samtidig. Etter norsk lov må helsepersonell bruke kvalifiserte tolker som har tatt kurs eller utdanning innen tolking. Dette er viktig for at både helsepersonell og pasient får nøyaktig og riktig informasjon. Tolker sier akkurat det som du og helsepersonell sier til hverandre. Tolken har ikke lov til å si noe annet eller endre på noe av det som er sagt, eller å komme med egne meninger. Du kan derfor være sikker på at tolken er en nøytral person som oversetter riktig informasjon fra helsepersonell. Tolken har dessuten taushetsplikt, som betyr at de ikke har lov til å dele informasjonen videre. Som en nøytral person i samtalen skal de heller ikke ha noen relasjon til deg eller saken din. Det skal være trygt å snakke via tolk.

Hva er viktig for deg?

Medvirkning er et veldig viktig ord i norskhelsevesen. Medvirkning betyr at du skal kunne være involvert og ha mulighet til å påvirke din egen sak, og at du sammen med helsepersonell skal bestemme hva som er riktig for deg. Helsepersonell vil gjerne vite hva som er viktig for deg, og hva du tenker kan være viktig for behandlingen din. Dette gjelder også andre ting enn det som handler om medisin og behandling. Hva gir deg styrke og håp? Hva kan hjelpe deg å bli frisk? Hva kan gjøre din tid på sykehuset bedre og mer komfortabel?

Tro og livssyn kan for eksempel være viktig for noen pasienter. Hvis dette er viktig for deg, vil helsepersonellet gjerne vite det, slik at de kan hjelpe med å legge til rette for at du kan praktisere din tro eller livssyn under sykehusoppholdet sammen med den medisinske behandlingen. Hvis du har spesielle behov når det gjelder mat, er det også viktig at du sier ifra. Sykehusene er generelt veldig gode på å tilpasse mat for ulike dietter, som for eksempel kosher, halal, vegetar, osv.

For mange kan det å være på sykehuset før til økt stress, og man kan ha behov for noen å snakke med. Sykehusene har, eller kan kontakte, ulike ressurspersoner som du kan snakke med om dine bekymringer og din situasjon, eller om du har åndelige eller eksistensielle spørsmål som kommer opp i forbindelse med helsesituasjonen din. De aller fleste sykehus har sykehusprester, som kan snakke med alle uavhengig av bakgrunn. Noen sykehus har også samtalepartnere fra andre tros- og livssynsamfunn som de kan kontakte. Du kan også bli satt i kontakt med psykologer, sosionomer og andre ressurspersoner på sykehusene.

Pasient- og brukerombudet

Dersom du mener du ikke har fått den hjelpen eller behandlingen du skal ha, er det viktig for sykehuset å få tilbakemelding om det. Hvis du er usikker på hvordan du går frem, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet, som er et offentlig kontor som finnes i hvert fylke, der pasienter og pårørende kan få gratis hjelp.

De kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om din sak, men også dersom du har generelle spørsmål om helserettigheter og helsetjenester. Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og du kan til og med være anonym når du kontakter dem hvis du vil. De bestiller også tolk til møtet dersom du trenger det.

Ikke vær redd for å gi tilbakemelding hvis du opplever noe som ikke er greit. Det kan være noe helsepersonell ikke er oppmerksom på. Sykehuset trenger dine tilbakemeldinger for å bli bedre.

Lenker

Mangfold og likeverdige helsetjenester

Pasient- og brukerombudet

Helsenorge.no

Samtalepartner om tro- og livssyn – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)