les om og lytt til

Få orden

SyktFrisk episode 8
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til sykehussosionom Marthe Fjeldsrud fortelle om hvordan få bedre orden i både praktisk og følelsesmessig kaos når sykdom rammer.

Publisert 6. november 2020 | Faglig ansvarlig sosionom Marthe Fjeldsrud, Oslo universitetssykehus | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Når sykdom rammer, hvordan kan man klare å håndtere alt det andre i livet som økonomi, familie, arbeid og hverdagsliv?

En sykehussosionom hjelper deg som pasienter og deg som pårørende med å få orden i både praktisk og følelsesmessig kaos.

Sosionom betyr den som kjenner samfunnet.

Ingen kan  det å være syk

Ingen forventer at du kan det å være syk, ingen forventer at du vet alt. Mange sier at det er en fulltidsjobb å være syk. Derfor kan det være greit å snakke med en sosionom som har oversikt over hva som finnes av tilbud og støtteordninger, og hvilke rettigheter man kan ha i akkurat din situasjon.

Det er viktig at du deler bekymringene dine slik at sosionomen kan hjelpe deg med å sortere tanker, finne ut om det er noe vi kan løse, og dermed fjerne bekymringer slik at du kan bruke mest mulig energi på å bli frisk eller friskere.

Du kan komme med stort og smått til en sosionom.

En sosionom kan for eksempel hjelpe deg med

  • Praktisk hjelp med økonomi/arbeid/NAV
  • Emosjonelt/det å få tømt seg
  • Familie/nettverk og lignende
  • Veien videre etter utskriving

En sosionom kartlegger muligheter sammen med pasienten og finner løsninger på de praktiske problemene.

Har du eksempler på det dere hjelper pasienter med?

Sykdom påvirker ofte økonomien og ikke alle kjenner sine rettigheter og vet hva de har krav på, dette kan vi hjelpe med. Vi oppfordrer pasienter til å ta tak i søknader. Det er smart å starte tidlig med en slik prosess for eksempel før sykepenger er brukt opp, da må man søke videre. Ikke alle klarer dette alene, for de er for syke.

Vi hjelper også til med det praktiske, for eksempel å finne en plass til hunden, hjelp med å gi informasjon til pårørende og sørge for barnepass. Vi kan også bistå etter at pasienten er kommet hjem fra sykehuset, hjelp med å kontakte hjelpeapparatet der du bor. Det er jo ikke sikkert man er frisk ennå.

Mange vil hjelpe, men vet ikke hvordan, har du noen tips?

Vær konkret når du sier du kan tilby deg hjelp til venn eller familie som er syk, sier Marthe Fjeldsrud og har noen eksempler

  • Jeg skal på butikken nå, trenger du noe?
  • Vi kan godt ta med Jonas hjem etter fotballtrening
  • Jeg kan godt komme bort til dere med middag på tirsdag

Vi er også ofte med på å opprette en facebook-gruppe der det er ok å spørre om hjelp. Den kan også brukes til å fortelle alle samtidig om status for sykdommen. Det kan være slitsomt om alle ringer og spør hvordan det går. Det er også lurt å gi noen ansvar for å administrere gruppen, så man ikke må bruke krefter på dette selv, sier Marthe.

Hvordan får man hjelp av en sosionom?

Hvis du ligger på sykehus og bekymrer deg for noe som ikke har med sykdommen å gjøre, ta kontakt med oss. Be om en henvisning fra sengeposten eller poliklinkken du tilhører. Vi har tid til å snakke med deg, sier Marte Fjelsrud. Når du kommer hjem kan du også kontakte oss ved å få henvisning fra fastlegen.

Noen må følge opp videre når man kommer hjem, dette er sosionomene opptatt av. Kanskje trenger man tilrettelegging – tenk hvis man sitter i rullestol nå og bor i 4. etasje uten heis?  Kanskje man må søke om å få en ny bolig, og vi hjelper den enkelte med å finne hjelpen, sier Marthe Fjelsrud.

Pårørende har også rett til å få hjelp av sosionomtjenesten.

Husk

  • Dersom du grubler og bekymrer du deg, enten du er pasient eller pårørende – spør etter en sosionom og snakk om det
  • Du kan få hjelp til praktiske problemer, sosiale eller emosjonelle utfordringer. Ingen ting er for stort eller for lite
  • Du kan få hjelp om du er inneliggende eller til poliklinisk behandling

Sosionomen
I denne podkasten  kan du altså møte sykehussosionom Marthe Fjeldsrud. Hun er en av over 250 sosionomer ansatte ved Oslo Universitetssykehus i Oslo. Alle landets sykehus har sosionomer ansatt for å hjelpe pasienter og pårørende med praktiske ting. Det har vært sosionomer i sykehussystemet siden 1950-tallet. Sosionomer kjenner til lovverket, hva som finnes av tilbud i bydel eller kommune, de har fagkunnskap på hvordan sykdom påvirker oss og hvordan vi kan takle det å være syk eller skadet.

Nyttige lenker når du er syk

For pasienten

www.nav.no

www.helsenorge.no

www.ung.no

For pårørende

https://piosenteret.no/

https://www.parorendesenteret.no

https://www.snakkemedbarn.no/

For utenlandske statsborgere

www.udi.no