Om oss

Andre som har skrevet om SyktFrisk og bruk av podkasten, klikk på faksimilene 

Medisinskfaglig ansvarlig

Overlege Mikkel Høiberg portrett

Mikkel Høiberg

Fra 2022 er det endokrinolog Mikkel Høiberg som er medisinsk ansvarlig i SyktFrisk.  Han jobber til daglig ved Sørlandet sykehus både i fagdirektørens stab og i klinikk. 

Hver episode knyttet til diagnoser, har i tillegg egne medisinskfaglige ansvarlige. Dette finner du på den aktuelle siden om episoden.

Overlege Tone Skaali portrettfoto

Tone Skaali

Den første medisinskfaglig ansvarlige for SyktFrisk fra starten i 2020 har vært Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus. Hun har også vært med å lage episoden "tenk godt" 
I 2022 ble hun avløst som av Mikkel Høiberg. 

 

Redaksjonen

Podkasten SyktFrisk er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Fra venstre i bildet

Linda Schade Andersen, spesialbibliotekar og leder av Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Anette Eie, spesialrådgiver ved Oslo universtitessykehus til 2020, spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK-PPO.

Kjersti Tveten, kreftsykepleier og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Stine Bang Pedersen, kommunikasjonsrådgiver i Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Anette Strømsbo Gjørv,
webredaktør i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. RK-PPO.

Mer om oss

rkppo.no Regional kompetansetjeneste for pasient og pårørendeopplæring i Helse Sør Øst

Seksjon for informasjon til pasienter og pårørende OUS 

Podkasten SyktFrisk ble startet i 2020.

Vil du lage podkast?

Stine står milende med headset i hendene ved en podkastmikrofon

Helseforetak og enheter i sykehus som ønsker å bruke podkast som et verktøy i informasjonsformidling og undervisning av pasienter og pårørende, kan få hjelp av oss til å lage episode og publisere den.

Ta kontakt med oss!

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten. 

Utvikling av episoder

Innholdet i episodene lages i samarbeid med helsepersonell og pasienter og pårørende. Det er pasienters og pårørendes behov som skal ligge til grunn for innholdet.

SyktFrisk er kunnskapsbasert, den leverer trygg, kvalitetssikret helseinformasjon fra helsepersonell og pasienter og pårørende

Kvalitetssikring før publisering

Medvirkende i episodene gir oss tilbakemelding først. Ett fagpanel og ett brukerpanel går gjennom hver episode og gir innspill før publisering. Det er en overordnet medisinskfaglig ansvarlig for SyktFrisk i tillegg til at hver episode har en medisinskfaglig ansvarlig,

 

Ekspertsykehus-bloggen til Oslo universitetssykehus skriver mer utdypende om SyktFrisk og hvordan vi lager og kvalitetssikrer episoder til pasienter og pårørende.

Les bloggen her

Kjenningsmelodi og musikksnutter er komponert spesielt for SyktFrisk av Magnus Østvang. Han var rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet da SyktFrisk ble etablert.