Lytt til og Les om 

Se meg

SyktFrisk episode 10
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til Anne Vada fortelle om hvordan hennes barn opplevde å bli pårørende da mannen hennes og faren deres gikk bort, og hvordan hun ivaretok dem, i samtale med sykepleier Trude Aamotsmo.

Publisert 19. februar 2021, sist oppdatert februar 2022

Når barn og unge opplever at en i familien er alvorlig syk og dør, hva gjør vi da?

- Voksne må tørre å se og ivareta barn og unge som lever med en syk forelder eller søsken, enten det er en fysisk, psykisk eller rusrelatert lidelse, sier Trude Aamotsmo, foretakskoordinator for barn som pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Anne Vada og Tonje Aamotsmo

 

Det er Anne Vada, mor til to barn som mistet sin far, og sykepleier Trude Aamotsmo som snakker om temaet "barn som pårørende" i podkasten "Se meg".


Barn og unge påvirkes når en i familien er syk, og de trenger å forstå hva som skjer. Helsepersonell på sykehuset skal bidra til at barn og unge i en familie blir godt ivaretatt. At de blir informert og inkludert er viktig – de har behov for svar på sine spørsmål blant annet for å unngå skyldfølelse, skam og fantasier. Helsepersonell skal også følge de barna og ungdommene som blir etterlatte ved dødsfall.

Barn ønsker å snakke

Anne Vada forteller om sine to barn på 8 og 11 og hvordan de reagerte ulikt på beskjeden om at pappaen var syk. Men gjennom hele forløpet snakket hun med barna sine.

Barn trenger ikke vite alt, men alt som sies må være sant, sier Anne Vada, som mistet sin mann og far til barna sine for sju år siden.

Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at den som kjenner dem best ofte er den som kan se hvordan de har det og bidra med det de trenger. Skole, barnehage, helsesykepleier og fastlege er ofte viktige støttespillere og bør få informasjon og holdes orientert om det som skjer i barn og unges familie.

Anne Vadas datter sa til henne da de i ettertid har snakket om alt som skjedde:

Glad for at du mamma ikke snakket om døden for mye og alt det som skjedde med pappa hele tida. Håpet var veldig viktig sånn at jeg kunne leve mens pappa var syk, særlig i de periodene han var syk.

Du kan få hjelp av helsepersonell

Helsepersonell skal tilby samtaler med foreldre/omsorgsperson, barn og unge ved behov, sammen eller hver for seg hvis mulig. I samtalen kan det bli snakket om forståelse av sykdom og behandling og om hvordan dere i familien mestrer hverdagen. Innholdet i samtalen planlegges på forhånd med pasienten/ forelder/omsorgsperson og tilpasses den yngste deltager.

Søsken til et sykt barn


kan oppleve at både mor og far må være hos den som er syk, og derfor kan ha lite overskudd til å ivareta de andre barna i familien. Noen foreldre bytter på å være på sykehuset og hjemme. Snakk gjerne med helsepersonell/behandler om dere har behov for å vite mer om hvordan du/dere kan ivareta alle barna på en god måte. 

Aktuelle nettsider:

Barn som pårørende , dette er nettsiden til Oslo universitetssykehus, men alle sykehus har egne sider med tema barn som pårørende

Snakk med barn om sykdom i familien www.helsenorge.no 
Barn trenger åpenhet om sykdom www.helsenorge.no

Unge pårørende har egen nettside www.ungeparørende.no