LES om og lytt til

Oppmerksomt nærvær

SyktFrisk episode 13 og 14
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

I denne episoden møter du sykepleier og mindfulnessinstruktør Kjersti Tveten i samtale med bibliotekar Linda Schade Andersen. Lytt også til øvelsen du finner nederst på siden.

Publisert 2.juli 2021 | Faglig ansvarlig sykepleier og mindfullnessinstruktør Kjersti Tveten, Oslo universitetssykehus | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Veldig ofte befinner vi oss et helt annet sted i tankene våre enn der vi faktisk er her og nå. Vi bekymrer oss, vi kverner på de samme tankene om og om igjen. Får vi egentlig med oss livet når vi har det sånn?

I episoden «Oppmerksomt nærvær» vil du høre om hvorfor og hvordan oppmerksomhetstrening eller mindfulness kan hjelpe oss til å stresse ned, bli mer nærværende, mer oppmerksomt tilstede i livene våre, også når vi er syke. På den måten kan vi hjelpe oss selv til økt bevissthet og å falle mer til ro, også når sykdom og bekymringer gjør oss stresset og urolige.

Sykdom fører til stress for de aller fleste. Belastningene ved sykdommen kan oppleves forskjellig. Hvordan vi takler sykdommen vil også være ulikt. Men felles for de fleste av oss er at det å få en sykdom vekker tanker, følelser og stress som kan være vanskelig å takle både hos oss selv og hos de som er rundt oss.

Stress er en naturlig del av livet, og en viktig del, men det er når det blir for mye av det, at det ikke er godt for oss.

Stress er en naturlig del av livet, og oppstår når vi møter situasjoner som vi oppfatter krever mer av oss enn det vi tenker at vi klarer å håndtere. Stress er energi som kan gjøre oss i stand til å mestre truende situasjoner, men når vi utsettes for langvarig stress, kan det få negative virkninger på kropp og sinn.

Om stresset varer over tid, kan grubling og bekymring ta overhånd, konsentrasjonen og hukommelsen bli dårligere, vi kan få muskelspenninger, søvnproblemer, bli irritable eller ha behov for å trekke oss tilbake.

Å øve på å være oppmerksomt tilstede i eget liv gjennom meditasjon og oppmerksomhet på pusten, kan føre til at stressnivået synker og at stressrelaterte problemer reduseres.
Det kan gi en følelsesmessig stabilitet, bedret livskvalitet og styrke vår fysiske og psykisk helse.

Gjennom et oppmerksomt nærvær til oss selv, lærer vi å bli bevisst og forholde oss til vonde tanker og følelser uten å flykte eller unnvike. Oppmerksomhetstrening er å øve opp vår evne til å være mer tilstede i oss selv og omverdenen på en åpen, nysgjerrig og aksepterende måte. Det kan hjelpe oss til å romme det livet byr på av gleder og belastninger og til å falle til ro i kropp og sinn.

Når vi observerer våre tanker og følelser uten å gå nærmere inn på dem og uten å dømme dem, blir det etter hvert lettere å få et bilde av hvordan våre tankemønstre er og hvordan vi reagerer på tankene. Det gir oss muligheten til å øve opp evnen til å akseptere våre følelser og tanker her og nå, uten kritisk vurdering.

Oppmerksomhetstrening kan hjelpe oss til å være til stede i det livet vi har, fremfor å bruke all vår energi på det vi vil unngå eller lengter etter. Det handler altså ikke om å kontrollere tankene våre, men om å slippe kontrollen. Det er en motvekt til alt som distraherer og fjerner oss fra det som er aller viktigst i våre liv.

Forskning har vist at mindfulness kan redusere stress og gi bedre livskvalitet og bedre fysisk og psykisk helse. Det kan sies å være en metode for selvregulering og er relevant for de fleste av oss som en helsefremmende metode.

Mer å lese

Stressmestring virker Helsebiblioteket.no
Oppmerksomt nærvær reduserer helseplager Helsebiblioteket.no

Mindfulness og yoga demper aktiviteten til betennelsesgener (forskning.no)
Mindfulness lindrer angst og depresjon (forskning.no)

Prøv denne øvelsen i oppmerksomt nærvær sammen med Kjersti!