les om og lytt til

Godt samvalg

SyktFrisk episode 7
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til erfaringskonsulent Kim Fangen fortelle om sin erfaring med samvalg, i samtale med spesialrådgiver i samvalg, Simone Kienlin, og Anette Eie.

Publisert 13.oktober 2020 | Sist oppdatert oktober 2022

Hva er egentlig samvalg og hva betyr det for meg som pasient?

Kim Fangen har erfaring som pasient og arbeider som erfaringskonsulent ved Sørlandet Sykehus, og har egen erfaring med samvalg. Vi møter både han og to til i episoden Godt samvalg. Simone Kienlin er spesialrådgiver i samvalg i Helse Sør-Øst og hun forsker på samvalg,  Anette Eie, spesialrådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring belyser dette begrepet og hva det innebærer.

– Det ligger mye god helse i å gå fra å være en passiv mottaker til å bli en aktiv deltaker i egen helse.

Kim Fangen

I episoden «Godt samvalg» diskuterer og svarer vi på ulike spørsmål med bakgrunn i både pasienterfaring og kunnskap fra forskning og praksis om samvalg.

  • Hva er egentlig samvalg?
  • Hvorfor er det så viktig å være med å ta informerte valg i din behandling?
  • Har samvalg noen betydning for helsen din?
  • Kan vi la være å være med å velge, og la legen bestemme?
  • Er det noe du bør huske på som pasient og pårørende?

Rett til å delta
Som pasient har du rett til å delta ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder, og når du deltar skal dette tilpasses din evne til å gi og motta informasjon (Lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1). Samvalg vil gjøre deg bedre i stand til å ta et valg som er riktig for deg. Sammen med helsepersonell kan du vurdere fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativer, basert på hva som er viktig for deg. Samvalg sikrer at du får tilstrekkelig, god og riktig informasjon om hva du kan forvente av alternativene. Målet med samvalg er å komme fram til et informert valg.

Kim Fangen har erfaring som pasient, og han vet hvilken forskjell det gjorde da han fikk være med å ta et informert valg i egen behandling. Fra å ikke få sove til å sove bedre. Han fikk være med å ta valget om hvilke medisiner som virket best for ham.

Når du skal være med å velge bør du spørre deg selv: Hva er viktig for meg? Studier viser at du som pasient øker din mulighet for å være med å ta informerte valg ved å stille disse 3 spørsmålene:

  1. Hvilke alternativer har jeg?
  2. Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  3. Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Godt samvalg!

 

Lyst til å lære mer?