Les om og lytt til

Hva er helsekompetanse?

SyktFrisk episode 12
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på episoden og lytt til overlege Wasim Zahid fortelle hvordan du kan øke din helsekompetanse og hvorfor det er viktig, i samtale med Anette Strømsbo Gjørv.

Publisert 9. juni 2021, sist oppdatert 9. juni 2022 | Faglig ansvarlig lege Wasim Zahid | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Når en eller en av dine nærmeste blir syk, hva er viktig for deg? Hvordan kan du finne trygg helseinformasjon, forstå diagnose og behandling? Denne episoden handler om helsekompetanse.

I episoden møter du hjertespesialist, spesialist i indremedisin og «Hva feiler det deg legen» Wasim Zahid i samtale med Anette Strømsbo Gjørv ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Jo mer du vet, jo mer kunnskap du har, desto bedre mestrer du helsetilstanden din og det hjelper deg til en bedre helse.
Wasim Zahid, overlege

Når du har kunnskap om egen helse, og vet hvordan du kan finne frem, kan du lettere håndtere og følge opp egen helse og behandling. Du kan også bedre vurdere helseinformasjonen fra ulike kilder, som for eksempel nettsider og i sosiale medier.

Helsekompetanse gir deg økt sikkerhet
Digital helsekompetanse betyr at du kan finne frem til, forstå, vurdere og bruke informasjonen du finner på nettsider og i kontakt med helsepersonell ved bruk av digitale verktøy. Det kan hjelpe deg til riktig bruk av utstyr, forstå informasjon, og følge opp behandling hjemmefra digitalt. 

Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023, Helse- og omsorgsdepartementet

Nettsiden Helsenorge.no er en sikker informasjonsside fra helsetjenesten. Her finnes kvalitetssikret og forståelig informasjon om diagnoser, behandlinger, rettigheter og hvordan du kan ta en aktiv del i egen helse. Google brukes mye for å søke etter informasjon, men det krever at du er kritisk til det du leser, og tenker deg godt om.

Er det noe som virker for godt til å være sant, så må vi være litt våken. Et godt tips er å sjekke flere kilder.
Wasim Zahid, overlege

Hva er viktig for deg? 
Du har rett til å involveres og være aktivt i egen behandling. Fortell hva som er viktig for deg. Det kan få frem informasjon som helsepersonell bør kjenne til i planlegging og underveis i behandling.

Opplæring øker din helsekompetanse
Som pasient har du rett til å få tilpasset informasjon og opplæring om diagnose, behandling og hva dette betyr for deg i din hverdag. Informasjon og opplæring gir deg økt kunnskap sykdom og håndtering av egen helse. Fortell helsepersonell hvordan du opplever helsen din slik at de kan tilby best mulig behandling, og støtte deg og dine nærmeste. Snakk med legen om ditt behov for informasjon og opplæring.

Spør helsepersonell om det du lurer på eller ikke forstår. Og spør til du forstår. Det er en fordel å ha med seg noen til legen, det er enklere å huske informasjon når det er flere som lytter. Du finner informasjon om behandling og kurs for pasienter og pårørende på sykehusenes nettsider.

Ikke vær redd for å spørre legen din. Vi er der for å besvare spørsmålene dine. Hvis du ikke har fått med deg noe, eller hvis du tror du har misforstått, så er ikke det flaut. Det er ganske vanlig. Spør hvis du er usikker.
Wasim Zahid, overlege