Les om og lytt til

Hva er viktig for deg?

SyktFrisk episode 1
- for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten.

Klikk på play og lytt til Jan Schwencke dele sine erfaringer om spørsmålet «Hva er viktig for deg», i samtale med Anette Eie.

Publisert 8. juni 2020  | Medisinskfaglig ansvarlig Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus. 

Hva er viktig for deg – et viktig spørsmål å stille når vi blir syke.

Da Jan Schwencke fikk hjerneslag, ble helt andre ting enn før viktige. Han har bevist at han kan meste livet «når hodet halter». I samtale med Anette Eie deler han sine erfaringer om spørsmålet «Hva er viktig for deg». 

Les mer og se film

Jan Schwenckes blogg kunsten å mestre livet når hodet halter.

3 filmer om temaet «Hva er viktig for deg»

  1. Hva er viktig – når livet utfordres? 
    En film om gode møter i helsetjenesten fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
  2. Tips til samvalg  fra Helsenorge.no
  3. Hva er viktig for deg? Spør, lytt til svaret, og følg opp det som er viktig sammen. En film om gode pasientforløp fra KS

Aktuelt om «Hva er viktig for deg»