Redaksjonen

Om oss

SyktFrisk - en podkast fra spesialisthelsetjenesten

Medisinskfaglig ansvarlig

Medisinskfaglig ansvarig er Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus.

Hver episode knyttet til diagnoser har i tillegg egne medisinske ansvarlige.

Bakgrunn

Podkasten SyktFrisk ble startet i 2020 i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Fra venstre i bildet

Produsent Anette Strømsbo Gjørv,
webredakør i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. RK-PPO.

Anette Eie, spesialrådgiver ved Oslo universtitessykehus til 2020, spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK-PPO.

Kjersti Tveten, kreftsykepleier og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Linda Schade Andersen, spesialbibliotekar seksjon for helseinformasjon ved Oslo universitetssykehus.

Stine Bang Pedersen, rådgiver seksjon for helseinformasjon, Oslo universitetssykehus.

Vil du lage podkast?

Stine

Helseforetak som ønsker å bruke podkast som et verktøy i undervisningen av pasienter og pårørende inviteres til å bli med.

Vil du lage en episode?

Ta kontakt med oss!

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten. 

To lytterpanel, ett fagpanel og ett brukerpanel, går gjennom hver episode og gir innspill før publisering. 

Les mer i Rapport SyktFrisk 2020 - 2021.

Kjenningsmelodi og musikksnutter er komponert spesielt for SyktFrisk av Magnus Østvang, rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet.