Redaksjonen

Om oss

SyktFrisk - en podkast fra spesialisthelsetjenesten

Medisinskfaglig ansvarlig

Mikkel Høiberg

Fra 2022 er det endokrinolog Mikkel Høiberg som er medisinsk ansvarlig i SyktFrisk.  Han jobber til daglig ved Sørlandet sykehus både i fagdirektørens stab og i klinikk. 

Hver episode knyttet til diagnoser har i tillegg egne medisinskfaglige ansvarlige.

Den første medisinskfaglig ansvarlige for SyktFrisk fra starten i 2020 har vært Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus. Hun har også vært med å lage episoden "tenk godt" 
I 2022 ble hun avløst av Mikkel Høiberg. Se over

 

Bakgrunn

Podkasten SyktFrisk ble startet i 2020 i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Fra venstre i bildet

Produsent Anette Strømsbo Gjørv,
webredakør i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. RK-PPO.

Anette Eie, spesialrådgiver ved Oslo universtitessykehus til 2020, spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK-PPO.

Kjersti Tveten, kreftsykepleier og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Linda Schade Andersen, spesialbibliotekar og leder av Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Stine Bang Pedersen, kommunikasjonsrådgiver i Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Vil du lage podkast?

Stine

Helseforetak som ønsker å bruke podkast som et verktøy i undervisningen av pasienter og pårørende inviteres til å bli med.

Vil du lage en episode?

Ta kontakt med oss!

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten. 

Utvikling av episoder
Innholdet i episodene lages i samarbeid med helsepersonell og pasienter og pårørende. Det er pasienters og pårørendes behov som skal ligge til grunn for innholdet.

Kvalitetssikring før publisering
Medvirkende i episodene gir oss tilbakemelding først. Ett fagpanel og ett brukerpanel går gjennom hver episode og gir innspill før publisering. Det er en overordnet medisinskfaglig ansvarlig for SyktFrisk i tillegg til at hver episode har en medisinskfaglig ansvarlig,

Les mer i Rapport SyktFrisk 2020 - 2021.

Kjenningsmelodi og musikksnutter er komponert spesielt for SyktFrisk av Magnus Østvang, rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet.