Redaksjonen

Om oss

SyktFrisk - en podkast fra spesialisthelsetjenesten

Medisinskfaglig ansvarlig

Mikkel Høiberg

Fra 2022 er det endokrinolog Mikkel Høiberg som er medisinsk ansvarlig i SyktFrisk.  Han jobber til daglig ved Sørlandet sykehus både i fagdirektørens stab og i klinikk. 

Hver episode knyttet til diagnoser har i tillegg egne medisinskfaglige ansvarlige.

Den første medisinskfaglig ansvarlige for SyktFrisk fra starten i 2020 har vært Tone Skaali, seksjonsleder, overlege spes. psykiatri, PhD, Oslo universitetssykehus. Hun har også vært med å lage episoden "tenk godt" 
I 2022 ble hun avløst av Mikkel Høiberg. Se over

 

Bakgrunn

Podkasten SyktFrisk ble startet i 2020 i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Fra venstre i bildet

Produsent Anette Strømsbo Gjørv,
webredakør i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. RK-PPO.

Anette Eie, spesialrådgiver ved Oslo universtitessykehus til 2020, spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK-PPO.

Kjersti Tveten, kreftsykepleier og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Linda Schade Andersen, spesialbibliotekar og leder av Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Stine Bang Pedersen, kommunikasjonsrådgiver i Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus.

Vil du lage podkast?

Stine

Helseforetak som ønsker å bruke podkast som et verktøy i undervisningen av pasienter og pårørende inviteres til å bli med.

Vil du lage en episode?

Ta kontakt med oss!

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger til grunn i podkasten slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring fra spesialisthelsetjenesten. 

Utvikling av episoder
Innholdet i episodene lages i samarbeid med helsepersonell og pasienter. Det er pasientenes behov som skal ligge til grunn for innholdet.

Lyttere før publisering
Ett fagpanel og ett brukerpanel går gjennom hver episode og gir innspill før publisering. 

Les mer i Rapport SyktFrisk 2020 - 2021.

Kjenningsmelodi og musikksnutter er komponert spesielt for SyktFrisk av Magnus Østvang, rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Innlandet.